دفتر سري پوستر فيلم

دفتر يادداشت پوستر فيلم

ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :192    نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

شمیز :✅    گالینگور:⬜     خط دار:✅     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:✅