دفتر های سری تن تن

دفتر یادداشت تن تن

ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :192      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

شمیز : ✅    گالینگور: ⬜     خط دار: ✅     بی خط: ✅    رنگی:✅      مصور: ✅