دفتر های سری هری پاتر

پلنر ماهانه هری پاتر

ابعاد: 15*21       تعداد صفحات :200      نوع کاغذ:کرم         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜   گالینگور:✅     خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

پلنر هفتگی هری پاتر

ابعاد: 29*21       تعداد صفحات :120      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت هری پاتر

ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :192      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:✅