دفاتر مخصوص طراحی

دفاتر رنسانس رقعی (نیمه شطرنجی)

ابعاد: 15*21     تعداد صفحات : 350     نوع کاغذ: سفید         گراماژ: 70 گرم (خارجی)

شمیز : ⬜   گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفاتر طراحی رنسانس

ابعاد: 12*17     تعداد صفحات : 240     نوع کاغذ: سفید         گراماژ: Gm 70 (بالک سوئدی)

شمیز : ⬜   گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفاتر طراحی بوم

ابعاد: A4     تعداد صفحات :20     نوع کاغذ:پارچه بوم         گراماژ:100٪ کتان

شمیز : ⬜   گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفاتر طراحی آبرنگ

ابعاد:A3-A4      تعداد صفحات :24      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100% کتان-300Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار: ⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی مداد رنگی

ابعاد:A3-A4       تعداد صفحات : 30      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:230Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار: ⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی اسكچ

ابعاد: A3-A4     تعداد صفحات :100      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی نقاشی

ابعاد:A3-A4      تعداد صفحات :80       نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی كرافت

ابعاد: A4-A5      تعداد صفحات :80    نوع کاغذ:كرافت  گراماژ:110Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی براش ماركر

ابعاد: A5-A4     تعداد صفحات :80      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:110Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی راندو

ابعاد: A4-A5     تعداد صفحات :80     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜