دفاتر مخصوص طراحی

دفاتر طراحی بوم

ابعاد: 21*29     تعداد صفحات :10     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100٪ کتان-300gm

شمیز : ⬜   گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفاتر طراحی آبرنگ

ابعاد:A3-A4      تعداد صفحات :12      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100% کتان-300Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار: ⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی مدادرنگی

ابعاد:A3-A4       تعداد صفحات : 15      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:230Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار: ⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی اسكچ

ابعاد: A3-A4     تعداد صفحات :50      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜    بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحي نقاشي

ابعاد:A3-A4      تعداد صفحات :80       نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحي كرافت

ابعاد: A4-A5      تعداد صفحات :40    نوع کاغذ:كرافت  گراماژ:110Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحي براش ماركر

ابعاد: A5-A4     تعداد صفحات :40      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:110Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحي راندو

ابعاد: A4-A5     تعداد صفحات :40     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜