دفترهای سری I Love City

دفنر یادداشت من عاشق شهرم

ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅