دفترهای سری طراحی

دفتر طراحی پرتره

دفتر طراحي موناليزا

 ابعاد: 21*28.5       تعداد صفحات :132      نوع کاغذ:سفید-مشکی-کرافت-پوستی-شطرنجی         گراماژ:120Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر طراحی طبیعت بی جان

 ابعاد: 21*28.5       تعداد صفحات :132      نوع کاغذ:سفید-مشکی-کرافت-پوستی-شطرنجی         گراماژ:120Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:✅