بوک مارک های همیشه

بوک مارک‌های مشاهیر


 ابعاد: 10*5      متریال:فلز         وزن:28Gm

بوک مارک‌های ماه تولد


 ابعاد: 6*6      متریال:فلز         وزن:20Gm

بوک مارک‌های حروف انگلیسی

 ابعاد: 6*6      متریال:فلز         وزن:12Gm

بوک مارک‌های شخصیت

ابعاد: 2.5*11      متریال:فلز         وزن:16Gm