سری هیناتا

پلنر هفتگی هیناتا

این پلنر هفتگی و مناسب برای ۴ ماه است. (۲۱ هفته‌ی ۸ صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی هفتگی برنامه‌ها (۱ صفحه)

برنامه‌ریزی هفتگی کلی (۱ صفحه)

ردیاب عادت‌ها ( ۱ صفحه)

برنامه‌ریزی زمان‌دار هفتگی (۲ صفحه)

حساب‌ها (۱ صفحه)

آنالیز عادات (۱ صفحه)

آنالیز هفته ( ۱ صفحه)

 ابعاد: 21*15       تعداد صفحات :168      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:⬜

دفتر یادداشت هیناتا

 ابعاد: 20.5*۱۴       تعداد صفحات :180      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜