دفترهای سری هزار و یک شب Woman

دفترهای هزار و یک شب Woman

 ابعاد: 14.5*20       تعداد صفحات :260      نوع کاغذ:کرم         گراماژ:100Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر طراحی هزار و یک شب Woman

دفتر يادداشت هزار و یک شب Woman

دفتر هزار و یک شب (سیمی)

 ابعاد: 7*19.5       تعداد صفحات :140      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر هزار و یک شب Woman سری سیمی