دفترهای سری توکیو

دفتر یادداشت توکیو

 ابعاد: 15*21       تعداد صفحات :180      نوع کاغذ:سفید        گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:⬜