دفاتر سری فروتی

دفترهای توتی فروتی Woman

 ابعاد: 12*17.5       تعداد صفحات :150      نوع کاغذ:رنگی         گراماژ:100Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:⬜

دفتر توتی فروتی Woman

دفترهای توتی فروتی

 ابعاد: 12*17.5       تعداد صفحات :150      نوع کاغذ:رنگی         گراماژ:100Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:⬜

دفتر سری توتی فروتی