دفتر های چرمی سری چارلز

دفترهای چرمی سری Charles

ابعاد: 24*33.5       تعداد صفحات :240      نوع کاغذ:سفید         گراماژ: Gm 70 (بالک سوئدی)

شمیز : ⬜    گالینگور: ✅     خط دار: ⬜     بی خط: ✅    رنگی:⬜      مصور: ⬜