دفترهای سری کرافت

دفتر یادداشت سینمایی

 ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :200     نوع کاغذ:کرافت         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر یادداشت موسیقی

 ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :200     نوع کاغذ:کرافت         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر یادداشت نویسندگان

 ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :200     نوع کاغذ:کرافت         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:⬜     بی خط:✅    رنگی:⬜      مصور:⬜