دفترهای سری بینگو

دفاتر بینگو

ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :200         گراماژ:80Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:✅    رنگی:✅      مصور:⬜