دفترهای سری پالتویی همیشه

دفتر یادداشت فرندز

ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :180     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر یادداشت کانورس

ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :180     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:

دفتر یادداشت سیمپسون (پالتویی)

ابعاد: 17*11       تعداد صفحات :180     نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور: